Smith & Nephew LEUKOSTRIP sterile Wundnahtstreifen, 7,49 €